ҮЗЭШГҮЙ

Үзэхийн аргагүй, жигшүүртэй: үзэшгүй муухай (туйлын муухай, үзэхийн аргагүй муухай) - Өнгөрсөнд дэлгэрэнгүй... Д.Намдаг. Үр тариа.