ҮЗЭЭС II

Үзэхэд л, язгуурын, угийн: - үзээс, тийм байсан. [Яриа] (угаасаа л тийм дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ҮЗЭЭС I