ҮЗЭЭС I

Гайхах, дуу алдахад өгүүлэх аялга: - үзээс, хэдийнээ дэргэд иржээ. [Яриа] (харвал аль хэдийн хажууд иржээ).

Ижил үг:

ҮЗЭЭС II