ҮЗЭЭР

Үзэхийн аргагүй, үзэхэд хэцүү муухай: үзээрийн юм (үзэхэд маш хэцүү юм).