ҮЕ IV
/ амьтан /

үе загас (Далайд төрдөг, бие тул шиг, зэвэг мэт бидэртэй, цайвар өнгийн загас).

Ижил үг:

ҮЕ I

ҮЕ II

ҮЕ III