БААЗ III

1. Найз, нөхөр, түнш: миний бааз (миний түнш, нөхөр), бааз нөхөр [хоршоо] (найз, дэлгэрэнгүй...


2. Аянчин жинчдийн хөсгийн цуваа: бааз гал (нэг гал болсон дөрвөөс найман жинчин), бааз хөөх (ачаа хөсгийг тал дэлгэрэнгүй...
миний бааз

миний түнш, нөхөр

бааз нөхөр найз нөхөр
бааз гал нэг гал болсон дөрвөөс найман жинчин
бааз хөөх ачаа хөсгийг тал бүрээс нь сэргийлэн явах
бааз хөөгч ачаа хөсгийг сэргийлэн манагч
Ижил үг:

БААЗ I

БААЗ II

БААЗ IV