ууц таллах
хонины чанасан ууцыг хоёр талаас нь нимгэнээр зүсэж авах, ууц хөндөх