ВАНДАН I

Дунд зэргийн хэмжээний сайн чанарын хадаг, соном хадаг: вандан хадаг (соном хадаг) - Урьдын дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Монгол бөх.

Ижил үг:

ВАНДАН II