ВАНДУЙ
/ ургамал /

1. Өндгөн навчинцарт өдөн нийлмэл навчтай, улаан, бор цагаан цэцэгтэй, нэг ба хоёр наст буурцагт өвслөг ургамал;


2. Мөн ургамлын тэжээл сайтай бөөрөнхий үр: вандуй буурцаг [хоршоо] (буурцагт ургамал) - Байцаа төмснөөс эхлээд вандуй буурцаг их дэлгэрэнгүй... Халх ардын тууль.