ВАНДУЙТАЙ
/ ургамал /

Вандуй бий, вандуй бүхий: вандуйтай хуурга (буурцгаар хачирласан махан хоол), вандуйтай шөл (буурцагны шөл).

вандуйтай хуурга буурцгаар хачирласан махан хоол
вандуйтай шөл буурцагны шөл