ВАНЗ

Бөөрөнхийлсэн мах: ванзтай шөл (бөөрөнхий махтай шөл).