ВАНЛАГ

Алган цахирмаа цэцэг, эрхтийн гар, банлаг.