ВАНЛИЙ

Гойд сайхан, үзэсгэлэнтэй - Дээл хувцас нь зохисон гэдэг нь ванлий байжээ. Ш.Гаадамба. Элбэг дээл.

Үзэсгэлэнтэй эмэгтэй гэж хэлэх үед хэрэглэгддэг 碗里 (wanli) гэдэг хятад үг байна.

Зочин 2022-09-10 17:59:30


Үзэсгэлэнтэй эмэгтэй гэж хэлэх үед хэрэглэгддэг 婉丽 (wanli) гэдэг хятад үг байна.

Зочин 2022-09-10 18:00:28