ВАНЛИЙ

Гойд сайхан, үзэсгэлэнтэй - Дээл хувцас нь зохисон гэдэг нь ванлий байжээ. Ш.Гаадамба. Элбэг дээл.