ТАЛЛАХ II

Тал газрыг барин явах.

Ижил үг:

ТАЛЛАХ I