ТАЛМАЙ II

Ургамал, амьтны тархац нутаг.

Ижил үг:

ТАЛМАЙ I