ТАЙЛБАРЛАХ

Юмны утга агуулга, учир шалтгааныг дэлгэрүүлэн хэлж, таниулж өгөх, тайлбар хийх - Заяын бааюу дээр намын үүр дэлгэрэнгүй... Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Тамир., музей тайлбарлах (музейн үзмэрүүдийг тухай товч мэдээлэл өгөх), үг тайлбарлах (үгийн утгыг тайлан хэлэх), тайлбарлах арга (тайлбар хийх арга), тайлбарлан мэдүүлэх (юмны утга агуулга, учир шалтгааныг таниулж мэдүүлэх), тайлбарлаж өгөх (тухайн зүйлийн тухай учрыг нь ойлгуулан, таниулж өгөх), нуршин тайлбарлах (юмны утга учрыг тайлан хэтэрхий дэлгэрэнгүй өгүүлэх) - Нуршин тайлбарлах илүүц ажлаас уншигчид намайг чөлөөлөх биз ээ. С.Бадраа. Амьдрал.

музей тайлбарлах музейн үзмэрүүдийг тухай товч мэдээлэл өгөх
үг тайлбарлах үгийн утгыг тайлан хэлэх
тайлбарлах арга тайлбар хийх арга
тайлбарлан мэдүүлэх юмны утга агуулга, учир шалтгааныг таниулж мэдүүлэх
тайлбарлаж өгөх тухайн зүйлийн тухай учрыг нь ойлгуулан, таниулж өгөх
нуршин тайлбарлах юмны утга учрыг тайлан хэтэрхий дэлгэрэнгүй өгүүлэх

Бадрангуй

Чи ямар бадрангуй юм бэ?

Зочин 2023-05-05 22:01:30