нуршин тайлбарлах
юмны утга учрыг тайлан хэтэрхий дэлгэрэнгүй өгүүлэх