СААЛЬ II

Хулгавч нумтай адил оньс торгож, шижим уяад гөрөөсний явах замд тавих агнуурын зэвсэг, урхи - Хэрэв саалинд буга хандгай мэтийн том амьтан орчихвол надад мэдэгдээрэй. Б.Нямаа. Арандалынхан., сааль бэхлэх (сааль зүүх, тавих) - Шигүү бургасан дундах бор гөрөөсний зөрөг дээр сааль бэхлээд түүнээ өдөр бүхэн эргэдэг байв. Б.Нямаа. Арандалынхан., сааль зүүх (сааль тавих), сааль тавих (амьтныг агнах н‎эгэн зүйл хэрэгсэл тавих), сааль эргэх (саалинд ан орсон эсэхийг шалгах), сааль занга [хоршоо] (ан амьтны явах зам дээр тавьсан агнуурын хэрэгсэл) - Сааль занганд нь ганц чандага орвол хандгай буга унагасан юм шиг баярлацгаадаг болов. Б.Нямаа. Арандалынхан.

сааль бэхлэх сааль зүүх, тавих
сааль зүүх сааль тавих
сааль тавих амьтныг агнах нэгэн зүйл хэрэгсэл тавих
сааль эргэх саалинд ан орсон эсэхийг шалгах
сааль занга ан амьтны явах зам дээр тавьсан агнуурын хэрэгсэл
Ижил үг:

СААЛЬ I

СААЛЬ III