СААМ II

Арга м‎э‎х, сүйхээ: арга саам [хоршоо] (а. Үйл явдал, ажил хэргийг удаашруулах, алдагдуулах дэлгэрэнгүй...

арга саам а. Үйл явдал, ажил хэргийг удаашруулах, алдагдуулах элдэв шалтаг, цаг нөхцөөх байдал; б. Ажил хэргийг хийж гүйцэтгэх боломж, сүйхээ
арга саам заах

аливаа зүйлийг аргалах арга м‎эх зааж өгөх

арга саам хайх а. Тухайн ажил үйлээс зайлсхийх арга эрэх; б. Ямар нэгэн зүйлд өөрийгөө буруугүй хэмээн нотлох
арга саам хийх ажил хэргээс хойш сууж аргацаах
арга саам хэлэх элдэв арга заль хэлж ажлаас хойш суух
Ижил үг:

СААМ I

СААМ III