СААМАНА
/ амьтан /

Эрүүн доороо сахалтай, гурван сэлүүртэй нэг зүйл загас.