СААМТАЙ I

Саам ихтэй: саамтай айраг (саам хийс‎эн гүйцэд исээгүй айраг) - Насанхүү саамтай сайхан айраг хийж өгөв. Н.Банзрагч. Зам.

Ижил үг:

СААМТАЙ II