СААР II

аар саар [хоршоо] (а. Бага сага, яль шальгүй, ойр зуур: аар саар ажил (ойр зуурын дэлгэрэнгүй...

аар саар а. Бага сага, яль шальгүй, ойр зуур; б. Хэрэгтэй хэрэггүй, дэмий
аар саар юм ойр зуур хэрэглэгдэх бага зэрэг зүйл
аар саар зүйл яль шальгүй зүйл
аар саар юм ярилцах хэрэгтэй, хэрэггүй, ойр зуурын зүйл ярилцах
аар саар үг ойр зуурын дэмий үг яриа
Ижил үг:

СААР I