СААРАЛДУУ

1. Саарал маягийн өнгө зүс бүхий - Буянхүү авгайн угааж өгсөн цамцнаас арай л бор дэлгэрэнгүй...сааралдуу дээл (сааралтай төстэй өнгө бүхий дээл);


2. [шилжсэн] Дуу чимээний тод бус, сөөнгө, паргиа: сааралдуу хоолой (сөөж паргисан дуу хоолой);
3. [шилжс‎эн] Чанар муувтар.

сааралдуу дээл сааралтай төс бүхий өнгөтэй дээл
сааралдуу хоолой сөөж паргисан дуу хоолой