СААРАХ I

1. Юмны эрч харих, сулрах: гэрийн бүслүүр саарах (а. Гэрийн бүслүүр сулрах; б. Бүслүүрийн эрч дэлгэрэнгүй...


2. Эрч нь задрах, алдагдах: уяа саарах (а. Уяаны эрч харих; б. Уяа задрах);
3. Эрч хүч нь буурах - Барьж үл саарах барс мэт балмад довтлох амьтад буюу та. дэлгэрэнгүй...
4. Намжих, багасах: илч саарах (а. Нарны илч багасах; б. Өвчин намжих; в. [шилжсэн] Тухайн зүйлийн чанар муудах), од дэлгэрэнгүй... (үүр цайж, одод харагдахаа болих), тарга хүч саарах (тарга алдан турах) -  Малыг нэг төрлийн бэлчээрт удаан байлгахад эцэс сүүлдээ тогтворшил алдах, хүч тарга нь саарах явдал тохиолдоно. Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага., үнээний сүү саарах (үнээний сүү татрах) - Алтайн нутагт намрын сэрүү эрт орсон учир үнээний сүү саарчээ. Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн;

5. Ямар нэгэн зүйлийн хэм алдагдаж удаашрах: хурд саарах (хурд буурах);
6. [шилжсэн] Бууран доройтох - Сайжран дээшлэх цагт бүгд эрэгцэн нөхөр болох, сааран доройтох цагт бүгд зугтан дэлгэрэнгүй... Субашид.

гэрийн бүслүүр саарах а. Гэрийн бүслүүр сулрах; б. Бүслүүрийн эрч алдагдах
уяа саарах а. Уяаны эрч харих; б. Уяа задрах
эрч саарах эрч хүч нь буурах
илч саарах а. Нарны илч багасах; б. Өвчин намжих; в. [шилжсэн] Тухайн зүйлийн чанар муудах
од саарах үүр цайж, одод харагдахаа болих
тарга хүч саарах тарга алдан турах
үнээний сүү саарах үнээний сүү татрах
хурд саарах хурд буурах
Ижил үг:

СААРАХ II

СААРАХ III

СААРАХ IV

СААРАХ V