СААРАЙ :

саарай буурай (а. Дорой, яданги; б. Цөөн, бага).