СААМХ
/ амьтан /

Нуруугаараа ногоон саарал, элгээрээ цагаан саарал өнгөтэй, хоёр метр орчим урт биетэй, далайд амьдардаг нэгэн зүйл дэлгэрэнгүй...