СААМГАНАХ

Аальгүйт‎эн сэртэндэх, маасганах - Үнэндээ л манай зиндааны зарим нэг архичин дэлгэрэнгүй...И.С.Тургенеев. Ангуучны тэмдэглэл.