СААМАЛ I

Саасан сүү, сааль: саамал сүү (саасан сүү), саамал сүүгээр тугал тэжээх (үнээг дэлгэрэнгүй...

саамал сүү саасан сүү
саамал сүүгээр тугал тэжээх үнээг хайдагшуулан сааж авсан сүүгээрээ тугал угжих мал маллагааны нэг арга
Ижил үг:

СААМАЛ II

СААМАЛ III