саамал сүүгээр тугал тэжээх
үнээг хайдагшуулан сааж авсан сүүгээрээ тугал угжих мал маллагааны нэг арга