арга саам хэлэх
элдэв арга заль хэлж ажлаас хойш суух