арга саам заах

аливаа зүйлийг аргалах арга м‎эх зааж өгөх