арга саам
а. Үйл явдал, ажил хэргийг удаашруулах, алдагдуулах элдэв шалтаг, цаг нөхцөөх байдал; б. Ажил хэргийг хийж гүйцэтгэх боломж, сүйхээ