СААМ I

1. Малын сүүний ерөнхий нэр - Саам нь арвин, сав нь дүүрэн, саасан мал чинь суурь дэлгэрэнгүй... ААЗ., саам алдах (ямар нэгэн шалтгааны улмаас малаа саалгүй өнгөрөх) - Оройн саам алдсандаа гол нь харласан Дулмаад ажиглаж мэдэх сэхээ байсангүй. “Цог” сэтгүүл., саам сүү [хоршоо] (малын сүү);


2. Гүүний түүхий сүү: саам арвин (саасан сүү их), айраг саам (гүүний түүхий болон исгэсэн сүү) - дэлгэрэнгүй...Ж.Бадраа. Уяхан хорвоон хань., сааль саам [хоршоо] (гүү болон бусад малын сүү);
3. Нэг удаагийн саалгын сүү: бүтэн саам (нэг удаагийн саалгын бүх сүү) - Бүтэн саамны жаран литр сүү алдчихлаа. “Цог” сэтгүүл., оройн саам (оройн цагт саах сүү, оройн саалга), - Арваад хүн оройн саамны сүү авчраад цувран зогсож сүүгээ хэмжүүлж байна. П.Лувсанцэрэн. Хөдөөгийн дуун., өглөө оройн саам (өглөө, оройд сааж авах сүү) - Саальчид өглөө оройн саам нийлээд өдөрт гурваас дөрөвхөн литр сүү сааж байгаа. Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн., саам болох (гүү саах цаг болох).

саам алдах ямар нэгэн шалтгааны улмаас малаа саалгүй өнгөрөх
саам сүү малын сүү
саам арвин саасан сүү их
айраг саам

гүүний түүхий болон исгэсэн сүү

сааль саам гүү болон бусад малын сүү
бүтэн саам нэг удаагийн саалгын бүх сүү
оройн саам оройн цагт саах сүү, оройн саалга
өглөө оройн саам өглөө, оройд сааж авах сүү
саам болох гүү саах цаг болох
Ижил үг:

СААМ II

СААМ III