сааль занга
ан амьтны явах зам дээр тавьсан агнуурын хэрэгсэл