СААЛЬ III

1. [хуучирсан] Хуримын өмнө хүргэний талаас хүүхний талд өгдөг мал;


2. Хуримын бэлэг, сүй.

Ижил үг:

СААЛЬ I

СААЛЬ II