ӨӨВЛӨХ II

1. Тугалаа голсон үнээнд тугалыг нь авахуулахаар өөв, өөв! гэж аялгуулан дуугарах - Ийнхүү үнээ мал мөөрөн майлах, дэлгэрэнгүй... З.Баттулга. Уяхан замбуутив;


2. Үхрийг өөв өөв гэж дуудах;
3. Үхэр ивэлгэхдээ өөв өөв хэлэх - Дуучин эвлэг хоолойгоороо тугалын зэлнээ өөвлөсөн. “Саальчин дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ӨӨВЛӨХ I