ӨӨГЛӨХ I

1. Өөг тавих, эвдэрч няцрах зүйлд жийрэг хийх: мөрөндөө өөглөх (мөрөө хамгаалан, жийргэвч хийх) - дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Эндүүрэн хэлэлцэх.

Ижил үг:

ӨӨГЛӨХ II