ӨӨГЛҮҮЛЭХ II

1. Бух шувууг дуугаргах;


2. Өөглөн дуугаргах.

Ижил үг:

ӨӨГЛҮҮЛЭХ I