ӨӨГЛӨХ II

Бух шувуу дуугарах: өөглөх нь сонсогдох (бух шувууны дуу сонсогдох).

Ижил үг:

ӨӨГЛӨХ I