ӨӨВЛӨХ I

Хүн дуудахад өөв гэж хариу дуугарах.

Ижил үг:

ӨӨВЛӨХ II