ӨӨВӨН

1. Хотны захад босгосон мануухай - Морин дээрээ босгосон өөвөн үү та нар? Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа.,


2. Өвсөн овоохой, оромж: өнчин боловч хүн, өөвөн боловч гэр [зүйр цэцэн үг] (ганцаараар ч гэсэн хүн, муу хэдий ч гэр гэсэн дэлгэрэнгүй...
өнчин боловч хүн, өөвөн боловч гэр ганцаараар ч гэсэн хүн, муу хэдий ч гэр гэсэн санаа