ӨӨГ I

1. Бамбай, жийрэг: өөг тавих (жийрэг тавих) - Юм үүрэхдээ өөг тавив. Яриа.,


2. Тэмээнд ачааг тэгнэхийн урьд хомон дээр тохож тавих жийрэг, бамбай;
3. Ус хааж боох хулс, бургасан баглаа: өөг халх (ус боох хаалт).

өөг тавих жийрэг тавих
өөг халх ус боох хаалт
Ижил үг:

ӨӨГ II