ӨӨГ II

1. Бух шувууны дуутай адил дуу чимээний байдал;


2. Тэмээг үргэхээс болгоомжлон аяархан дуугарах аялга;
3. Хөөе - Өөг, чи наашаа ирээч! Яриа.

Ижил үг:

ӨӨГ I