ӨВРӨХ IV

Ялгаатай болох: зураг өврөх (зураг ондоо болох).

Ижил үг:

ӨВРӨХ I

ӨВРӨХ II

ӨВРӨХ III

ӨВРӨХ V