МАЯГ I

Юмны загвар, хэлбэр, дүр байдал: маягийг нь тааруулах (а. Загварыг нь тохируулах; б. [шилжсэн] Ааш дэлгэрэнгүй...

маягийг нь тааруулах а. Загварыг нь тохируулах; б. [шилжсэн] Ааш занд нийцүүлэх
арга маяг аливаа зүйлийг хийх барил, загвар
дүрс маяг тухайн зүйлийн ерөнхий дүр байдал, үлгэр
загвар маяг хэлбэр үзэмж
үлгэр маяг жишээ болгон хийсэн анхны загвар
хэв маяг юмны хэлбэр дүрс
хэлбэр маяг хэлбэр дүрс, байдал
маяг төлөв юмны янз байдал
Ижил үг:

МАЯГ II

МАЯГ III