МАЯГГҮЙ IV

Лам нар биеийн доод хэсэгтээ өмсөх хувцасгүй.

Ижил үг:

МАЯГГҮЙ I

МАЯГГҮЙ II

МАЯГГҮЙ III