МАЯГГҮЙ II

1. Этгээд гажууд хэлбэр загваргүй, даруухан: элдэв маяггүй хувцас (сонин содон загваргүй, энгийн дэлгэрэнгүй...


2. Ерөнхий төлөв, байдал байхгүй.

Ижил үг:

МАЯГГҮЙ I

МАЯГГҮЙ III

МАЯГГҮЙ IV