МАЯГЛАХ III

Лам нар маяг өмсөх.

Ижил үг:

МАЯГЛАХ I

МАЯГЛАХ II