АГЬ I
/ ургамал /

1. Гол гэсэртэн овгийн шарилж, цайвар саарал өнгөтэй, анхилуун хурц үнэртэй, малд тэжээлтэй олон наст сөөгөнцөр: дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Агийн өнгөтэй, их цайвар: агь буурал (цал буурал).

агь нүдлэх агь сая ургаж, хөврөн соёолох
морин агь шарилжийн төрлийн нэг зүйл сөөгөнцөр
агь арц

утлага санд хэрэглэх анхилуун үнэрт ургамал

агь ганга анхилуун үнэрт агь болон ганга өвс
агь шаваг шаваг өвс
агь сайт газар адуу олон, ааль сайт хүнд нөхөр олон

зан ааш сайтай хүн ганцаардахгүй гэсэн санаа

агь голлох

агийн гол бүдүүрч эхлэх

агь хөөх

мал агь эрж бэлчээрлэх

агь буурал

цал буурал

Ижил үг:

АГЬ II

АГЬ III: