АГЬ II

1. Хаад ноёдын хүү: ноёны агь (ноёны хүү), хааны агь (хааны хүү) - Цэрэнгийн дэлгэрэнгүй... Д.Нацагдорж. Зохиолын түүвэр;


2. Эрэгтэй хүүхдийг хүндэтгэх нэр. [хуучин] Чин улсын үеийн хаад ноёдын хөвгүүнийг хүндэтгэх дуудлага.

ноёны агь ноёны хүү
хааны агь хааны хүү
Ижил үг:

АГЬ I

АГЬ III:

Хааны хаан суудалд суух хүн, ханхүү. Түүний дүүг Агь гэдэг.

Ханхүүгийн дүү нарыг Агь гэдэг.

Зочин 2016-04-16 00:24:04